DRAMMEN KULTURRÅD

Drammen kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune og skal arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser.

Bli medlem i Drammen kulturråd om du/dere er kulturaktør i kommunen!