drammen kulturråd
dk


drammen kulturrråd

Foto:Alessandra Langum

Ny midlertidig styreleder.

Styreleder i Drammen kulturråd Magnar Bergo har i sommer vært utsatt for en alvorlig ulykke og i den forbindelse vil Magnus Aannestad Oseth (31) fungere som midlertidig styreleder for Drammen kulturråd, fra 1. oktober 2021 og inntil videre. 


Aannestad Oseth har vært styremedlem i Drammen kulturråd siden det ble opprettet i desember 2020. Han er freelance trompetist, tidligere fylkeskunstner i Buskerud og musikalsk leder for Buskerud Ungdomsjazzorkester.


Ønsker du å kontakte Magnus direkte?

E-post: styreleder@drammenkulturrad.no

Telefon: 482 24 399 

 

 

 

Foto: Leandro Villacis

Drammen kulturråd har ansatt daglig leder 

Jeg brenner for at kultur skal få større plass i samfunnet, sier Nora Egeberg (36) engasjert. Egeberg er akkurat ansatt som daglig leder for Drammen kulturråd. 

10. desember i fjor ble Drammen kulturråd konstituert. Rådet skal ivareta kulturlivets interesser og arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Drammen kommune. Nylig ble samarbeidsavtalen med Drammen kommune vedtatt. Denne sikrer kontinuitet for rådet med et årlig tilskudd på kr. 500.000. 
Gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet

Nora Egeberg er fra Åssiden i Drammen og har deltatt i byens kulturliv hele sin ungdomstid, blant annet gjennom Attic og kulturskolen. Egeberg har en bachelorgrad i Kulturprosjektledelse fra høgskolen i Lillehammer og har allsidig erfaring og bakgrunn fra både kultur- og reiseliv. Hun har tidligere arbeidet på Norsk Folkemuseum, vært kulturprodusent og har i en periode jobbet som kulturrådgiver i Lier kommune, med fokus med kulturarv og formidling. 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet. Kunst og kultur er en viktig del av folkehelsen og må prioriteres, sier Egeberg. 

Magnar Bergo, styreleder i Drammen kulturråd gleder seg over nyansettelsen. - På vegne av styret ønsker jeg Nora hjertelig velkommen til oss. Med samarbeidsavtalen med kommunen og nyansatt daglig leder, ligger forholdene godt til rette for det viktige arbeidet som skal gjøres med kulturens vilkår i Drammen. 

Nora Egeberg tiltrer stillingen fra september.