drammen kulturråd
dk


drammen kulturrråd

Foto:Alessandra Langum

Ny daglig leder for Drammen Kulturråd.

Magnus Aannestad Oseth er ansatt som ny daglig leder i Drammen kulturråd fra 1. juni. Nora Egeberg har valgt å si opp sin stilling som daglig leder hos Drammen kulturråd. Det å starte egen virksomhet og ha småbarnsfamilie lot seg ikke kombinere med oppstart av en ny organisasjon. Oppgavene har vært mange og det har vært krevende å holde seg til 50 % og belastningen er deretter. Styret i Drammen kulturråd takker Nora for hennes innsats og ønsker henne lykke til videre. Magnus Aannestad Oseth er av det nye styret forespurt om å gå inn i et ettårig engasjement som daglig leder. - Styret ser det som viktig at kontinuiteten siden oppstart blir ivaretatt og Magnus har gjennom sine tidligere verv som både styremedlem og fungerende styreleder, verdifull innsikt i arbeidet som rådet har foretatt seg så langt, sier styreleder Katrine Smemo Granlund  

 

E-post: post@drammenkulturrad.no

Telefon: 482 24 399 

 

 

 

Katrine Smemo Granlund

Foto:Alessandra Langum

Katrine Smemo Granlund

Styreleder i Drammen kulturråd fra 20.04.2022

Katrine Smemo Granlund bor på Øren i Drammen og har jobbet profesjonelt med kulturpolitikk både i Lier kommune og Kongsberg kommune. Hun har vært styremedlem i Kongsberg jazzfestival i seks år og nestleder for BUA Norge. Som mor til tre ungdommer har hun engasjert seg både i idrett, korps og dansemiljøet i Drammen