<< Hjem

 

Om Drammen Kulturråd

Paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune
Drammen Kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune og arbeider for kulturell utvikling gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer. Gjennom samarbeidsavtalen med Drammen kommune arbeider Drammen Kulturråd aktivt for at Drammen skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud i hele kulturfeltet, så vel frivillig som amatør og profesjonelt. Idretten er unntatt, den sorterer under Drammen idrettsråd.

Formål:

Drammen kulturråd skal: arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Drammen kommune, representere kulturlivet i Drammen overfor kommune og fylkesadministrasjon og politiske myndigheter. Kulturrådet skal være et organ for samorning på tvers av kultursjangre.

Drammen Kulturråd er høringsinstans for alle kultursaker i kommunen. Rammebetingelser for økonomi, lokaler og kulturpolitikk er tre sentrale områder for Drammen Kulturråd. Kulturens plass i samfunnet gjennom hele livet er viktig for innbyggerne våre. Drammen Kulturråd er en aktiv pådriver for at kulturen skal få en større del i samfunnet rundt oss og at det skal være «en dråpe kultur» i alt vi gjør.

Drammen Kulturråd ønsker å bidra til at alle innbyggerne, både barn, ungdom og voksne, har et godt tilbud av kulturopplevelser. Både gjennom aktiv deltagelse og som publikum.

Samarbeidsavtalen mellom Drammen Kommune og Drammen Kulturråd kan du lese her.

Styret i Drammen kulturråd 2021- består av:

Katrine Smemo Granlund Styreleder  

drammen kulturråd

 

Katrine bor på Øren i Drammen og har jobbet profesjonelt med kulturpolitikk både i Lier kommune og Kongsberg kommune. Hun har vært styremedlem i Kongsberg jazzfestival i seks år og nestleder for BUA Norge. I tillegg er hun arrangør av Festivalen Stua i Drammen og Lier. Som mor til tre ungdommer har hun engasjert seg både i idrett, korps og dansemiljøet i Drammen. 
Hans Martin Øien Nestleder  

Drammen Kulturråd

 

Hans Martin bor på Berger, og er skulptør og billedhugger. Hans produksjon har vært formidlet både gjennom separatutstillinger og kollektivutstillinger. I tillegg har han utsmykket det offentlige rom i mange sammenhenger. Han har vunnet høythengende priser og hatt flere organisasjonsverv, blant annet som formann i Norsk Billedhuggerforening.
Ingvill Hafskjold Styremedlem  

Drammen Kulturråd

 

Ingvill kommer fra Lier, men bor på Bragernes i Drammen. Hun er profesjonell musiker, ansatt som klarinettist i Oslo Filharmoniske orkester. Hun var med å starte Ensemble Ernst, dirigerer Hennummusikken i Lier, underviser på Musikkhøgskolen og har hatt egen kammermusikkserie i Drammen.
Frode Bjørnstad Styremedlem  

Drammen kulturråd

 

Frode er fra Feiring. Flyttet til Øren i Drammen med familie i 2007. Mange års erfaring som musiker, lydtekniker, konsertbooker og frivillige verv. Tidligere ansatt i Drammen Scener, Østafjelske kompansesenter for musikk og Den kulturelle skolesekken i Buskerud. Nå ansatt som programansvarlig i Asker kulturhus. Aktiv i kulturlivet i Drammen som medeier i kulturbyrået Romfarer United AS som arrangerer bla. Plenen på Strømsø Torg, Drammen Litteraturfestival, Drammen Jazzfestival, samt diverse små og store kulturarrangement. 
Siri Ulrikke Høye Styremedlem

 

Drammen Kulturråd

 

Siri er født og oppvokst i Drammen. Hun er utdannet arkitekt i Århus og Wien, og bor i dag på Bragernes med samboer og to barn. Siri jobber for Mad arkitekter i Oslo. Siri er levende opptatt av hvordan de bygde omgivelsene preger både mennesker og samfunn. Arkitektur berører både folkehelse, økonomi, miljø og kultur. Siri har de siste årene engasjert seg i hvordan det bygges og planlegges i Drammen gjennom kronikker, innlegg og debatt.
Hein Lindquist Styremedlem  
drammen Kulturråd Hein bor på Øren i Drammen og jobber til daglig som Universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hein er leder for Amatørkorpsringen i Drammen og er selv aktiv som tubaist i Drammens Jerns Musikkorps. I tillegg er han også aktiv som diktoppleser.