<< Hjem

 

Om Drammen Kulturråd

Paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune
Drammen Kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune og arbeider for kulturell utvikling gjennom samarbeid med kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer. Gjennom samarbeidsavtalen med Drammen kommune arbeider Drammen Kulturråd aktivt for at Drammen skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud i hele kulturfeltet, så vel frivillig som amatør og profesjonelt. Idretten er unntatt, den sorterer under Drammen idrettsråd.

Formål:

Drammen kulturråd skal: arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Drammen kommune, representere kulturlivet i Drammen overfor kommune og fylkesadministrasjon og politiske myndigheter. Kulturrådet skal være et organ for samorning på tvers av kultursjangre.

Drammen Kulturråd er høringsinstans for alle kultursaker i kommunen. Rammebetingelser for økonomi, lokaler og kulturpolitikk er tre sentrale områder for Drammen Kulturråd. Kulturens plass i samfunnet gjennom hele livet er viktig for innbyggerne våre. Drammen Kulturråd er en aktiv pådriver for at kulturen skal få en større del i samfunnet rundt oss og at det skal være «en dråpe kultur» i alt vi gjør.

Drammen Kulturråd ønsker å bidra til at alle innbyggerne, både barn, ungdom og voksne, har et godt tilbud av kulturopplevelser. Både gjennom aktiv deltagelse og som publikum.

Samarbeidsavtalen mellom Drammen Kommune og Drammen Kulturråd kan du lese her.

Styret i Drammen kulturråd 2021- består av:

DK

Katrine Smemo Granlund, Magnus Aannestad Oseth, Magnar Bergo (styreleder), Ingvill Hafskjold, Hans Martin Øien.

 

Drammen kulturråd
Magnar Bergo (71) bor på Åssiden i Drammen, og har betydelig erfaring fra organisasjonsliv, politikk og musikkproduksjon. Han har to perioder som stortingsrepresentant og har senere arbeidet som generalsekretær i Norsk Musikkråd, og vært styreleder i Nasjonal Jazzscene. Han er i dag pensjonist med stort kulturengasjement, og er fortsatt aktiv som bandmusiker.
 
 
drammen kulturråd
Ingvill Hafskjold (47) kommer fra Lier, men bor på Bragernes i Drammen. Hun er profesjonell musiker, ansatt som klarinettist i Oslo Filharmoniske orkester. Hun var med å starte Ensemble Ernst, dirigerer Hennummusikken i Lier, underviser på Musikkhøgskolen og har hatt egen kammermusikkserie i Drammen.
 
 
drammen kulturråd
Magnus Aannestad Oseth (30) kommer fra Steinberg, og er freelance trompetist innenfor et vidt spekter av sjangre. Han flyttet hjem etter 8 år i København og Berlin. Han er musikalsk leder for Buskerud Ungdomsjazzorkester, og har deltatt på en rekke plateinnspillinger. Oseth ble utnevnt til Årets Fylkeskunstner i 2020 av Buskerud (senere Viken) Fylkeskommune.
 
 
drammen kulturråd
Katrine Smemo Granlund (45) bor på Øren i Drammen og har jobbet profesjonelt med kulturpolitikk både i Lier kommune og Kongsberg kommune. Hun har vært styremedlem i Kongsberg jazzfestival i seks år og nestleder for BUA Norge. Som mor til tre ungdommer har hun engasjert seg både i idrett, korps og dansemiljøet i Drammen.
 
 

drammen kulturråd

Hans Martin Øien (56) bor på Berger, og er billedkunstner og skulptør. Hans produksjon har vært formidlet både gjennom separatutstillinger og kollektivutstillinger. I tillegg har han utsmykket det offentlige rom i mange sammenhenger. Han har vunnet høythengende priser og hatt flere organisasjonsverv, blant annet som formann i Norsk Billedhuggerforening.